Колонка податкової

Податок на нерухоме майно

 

Податок на нерухоме майно за новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості       За новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості фізична особа буде сплачувати податок, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.  Якщо право власності протягом календарного року переходить від одного власника до іншого, то попередній власник сплачує податок на нерухоме майно за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування. Новий же власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому виникло право власності.  При цьому орган ДПС буде надсилати фізичним особам податкові  повідомлення-рішення про розмір нарахованого податку. Такі повідомлення будуть формуватися після отримання інформації про виникнення чи про перехід права власності на такий об’єкт у фізособи від органу держреєстрації прав на нерухоме майно.  Також платники можуть самостійно звернутися до органів ДПС для звірки даних щодо площі житлової нерухомості, податкових пільг, ставок та нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями,  сплатити податок фізособа має протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення за місцем розташування об’єкта оподаткування.     Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС   Використовуємо  електронного цифрового підпису (ЕЦП)   З метою вдосконалення  електронного документообігу  ДПС України створено власний Акредитований центр сертифікації ключів, який надає послуги електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності , іншим суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів. Інформація з питань реєстрації та отримання послуг ЕЦП розміщено на веб-сайті АЦСК (www.cskidd.gov.ua).   Документи, які ФО повинна подати до органу ДПС для уточнення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначеної у податковому повідомленні-рішенні      Податкові органи обчислюють суму податку на нерухоме майно для фізичних осіб та до 1 липня звітного року за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості надсилають платіжні реквізити та податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті.       Якщо фізична особа не згодна з розрахунками сум податку органу ДПС, вона має право звернутися до податкового органу для звірки даних щодо об’єкта оподаткування на підставі документів, які підтверджують право власності на нерухомість.   Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Київському районі м.Харкова Харківської області ДПС       Обмеження щодо права на нарахування податкової знижки      Податковим кодексом встановлені певні обмеження щодо права на нарахування податкової знижки, а саме, податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу. Отже, податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2012 податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 2012 р. Інші суми доходів, одержані платником податку в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.  Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Київському районі м.Харкова Харківської області ДПС     Умови врахування витрат для нарахування податкової знижки     У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). При цьому, оригінали зазначених документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом. Водночас, платники податку зобов'язані на вимогу органу державної податкової служби та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку. Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2012 року, має право у наступному 2013 році подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби) про суму свого загального річного оподатковуваного доходу та зазначити в ній підстави, суми та підтверджуючі документи щодо податкової знижки.    Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Київському районі м.Харкова Харківської області ДПС     Куди подавати декларації про майновий стан і доходи        Обов’язкове подання декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2012 р., передбачено для тих громадян, які отримували доходи не від податкових агентів, та доходи, з яких протягом року податок не утримувався. Якщо громадяни у минулому році одержували доходи виключно від податкових агентів, то обов’язок щодо подання річної декларації відсутній. Декларація подається до органу державної податкової служби (ДПІ) за місцем податкової адреси платника податку, тобто за місцем реєстрації (по паспорту), або місцем переважного проживання громадянина. Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2012 рік громадянами, які зобов’язані надати декларацію, – не пізніше 30 квітня 2013 року. Форма податкової декларації про майновий стан і доходи, відповідно до якої необхідно відображати отримані доходи за 2012 рік, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, який набрав чинності з 01.01.2012, із змінами та доповненнями.     Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Київському районі м.Харкова Харківської області ДПС        

Подання декларації при виїзді за кордон

Подання декларації при виїзді за кордон

                Відповідно до п.179.3 ст.179 Податкового кодексу платники податку  - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подавати до органу ДПС за місцем свого проживання податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Орган ДПС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що надається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення процедур.

 

 

Податкова звітність через Інтернет

                Податкова звітність та реєстри податкових накладних в електронному вигляді, податкові накладні  надсилаються на електронну адресу:  gni31@dps.kharkov.ua

                Додаткову інформацію з питань переваги подання звітності та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді:www.sts.gov.ua та www.dps. kharkov.ua Подаємо звітність в електронному вигляді!

 

Які податки сплачують при отриманні спадщини?

                При одержанні об'єктів спадщини (рухомого, нерухомого майна, комерційної власності» спадкоємцями, які є членами сім'ї спадкодавця другого ступеня споріднення, вартість об'єктів успадкованого майна оподатковується податком з доходів за ставкою 5%. При отриманні спадщини від спадкоємця – нерезидента застосовується ставка 15%. При отриманні будь-яких об'єктів спадщини та подарунків нерезидентами, незалежно від ступеня споріднення із спадкодавцем (дарувальником) застосовується також ставка 15%. Звертаємо увагу, що навіть при сплаті податку під час отримання Свідоцтва про право на спадщину, коли обов'язок платника податку щодо сплати податку вважається виконаним, залишається обов'язок щодо подання податкової звітності.

 


Пільгу з податку на нерухомість можна застосувати лише до одного з об’єктів

Фізична особа - платник податку може скористатися пільгою зі сплати податку на нерухоме майно. А саме – зменшити базу оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності: для квартири - на 120 м2, для житлового будинку - на 250 м2.

 Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якому фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або ж за вибором платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Якщо ж платник податків виявить бажання застосувати пільгу до іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності, йому потрібно надати до 1 липня 2013 року письмове звернення (заяву) до податкового органу за місцем реєстрації.

За наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування визначається окремо за кожним з таких об’єктів.

Успадкування грошових заощаджень колишнього СРСР

Якщо громадянин (незалежно від ступеня споріднення) отримав спадщину у вигляді грошових заощаджень колишнього СРСР, то такий дохід не оподатковується (за нульовою ставкою).

До об’єктів спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою, зокрема належать:

1.) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР),

2.) грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося.

Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою в результаті прийняття нею у спадщину, визначено ст.174 Податкового кодексу України.

 

 

Відділ взаємодії із засобами масової інформації  та

громадськістю ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

 

 

Національний університет державної податкової служби України оголошує набір абітурієнтів

Увага навчання!
Національний університет  державної  податкової  служби України оголошує  набір абітурієнтів  у  2013 році  на  факультет  податкової міліції.
На навчання приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають вимогам нормативно-правових актів України, що визначають  проходження  служби в податковій  міліції ДПС України, та рекомендовані  державною  податковою адміністрацією  Харківської  області,  віком від  17 до 25 років.
Бажаючим  вступити на навчання  необхідно звертатися за адресою  м. Харків, вул. Пушкінська 46, станція метро ім. Бекетова ; тел : 702-86-95.
 Оформлення особових справ проводиться   - з січня  по  травень 2013 року.
 Вступні іспити складаються в Національному університеті ДПС  України,  який знаходиться за адресою:  08201, Київська область, м. Ірпінь,  в. Карла  Маркса, 3.  
 З   предметів:     фізична підготовка   - екзамен
                                                     українська мова    -     тести
                                                     історія України    -     тести
                                                     математика або іноземна мова    -     тести
Запрошуємо до співпраці!

Отримання  податкової знижки у 2013 році
Відповідно до ст. 166  Податкового кодексу студенти ВНЗ та їх батьки  мають право  на податкову знижку, на яку дозволяється зменшення загального річного  оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати зменшену на суму документально підтверджених  сум витрат у зв'язку  з оплатою навчання. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само – резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це орган державної податкової служби і має про це відмітку в паспорті.
    Для отримання податкової знижки необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи  за місцем проживання (реєстрації), додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно…» та підтверджені відповідними документами витрати (квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця послуг і їх отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких послуг і строк їх надання. Платник податків має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року ( декларація за результатами 2012 року подається  до кінця 2013 року). Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової  знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Подання декларації іноземцем

Згідно з пп. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Податкового кодексу за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якиій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи.

Подання декларації при виїзді за кордон

Відповідно до п. 179.3 ст.179 Податкового кодексу  платники податку  - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання , зобов'язані подати до органу ДПС за місцем свого проживання податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
Орган ДПС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що надається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Податок на нерухоме майно сплачується з місяця, коли виникло право власності на нього
У випадку коли право власності протягом календарного року переходить від одного власника до іншого, попередній власник сплачує податок на нерухоме майно з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування.  Новий власник сплачує податок  починаючи з місяця, в якому виникло право власності.  
Враховуючи, що для власників житлової нерухомості фізичних осіб, обчислення суми податку проводиться органом державної податкової служби, новому власнику житла - громадянину буде надіслано  повідомлення - рішення  про розмір нарахованого податку на нерухоме майно.  Таке повідомлення формуватиметься після отримання інформації про виникнення чи про перехід права власності на нерухомість  від органу держреєстрації прав на нерухоме майно.
Сплачувати податок на нерухоме майно власникам - фізичним особам  необхідно  протягом 60 днів  з дня вручення йому податкового повідомлення - рішення.
Звертаємо увагу, що фізичні особи – платники податку на підставі документів,  що підтверджують їх право власності на об’єкт  оподаткування  можуть самостійно звернутись до органів ДПС для звірки даних щодо площі житлової нерухомості, податкових пільг, ставок та нарахованої суми податку на нерухоме майно.
При цьому не слід забувати, що законодавством надано пільгу зі сплати податку, для об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб: для квартири – до 120 кв. метрів, для житлового будинку – до 250 кв. метрів. Якщо громадянин має у власності один об’єкт житлової нерухомості такої площі, податок на не рухоме майно не сплачується.    Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю
ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської
області ДПС

Право на податкову знижку, якщо у платіжному документі однією сумою зазначено сплачений основний платіж і проценти (ануїтетні платежі)

Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтет них платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума перерахувань без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника податку відсутні підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст.175 Податкового кодексу.

Різні форми навчання в одному закладі

Статтею 180 Сімейного кодексу встановлено, що батьки зобов’язані утримувати  дитину до досягнення нею повноліття. Згідно зі ст.199 цього Кодексу якщо повнолітні діти продовжують навчатись і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Права володіння, користування та розпорядження своїм майном, у тому числі коштами, належать його власникові (ст.317 Цивільного кодексу), а неповнолітні діти за згодою батьків можуть вчиняти деякі право чини (ст.32 цього Кодексу), зокрема проводити розрахункові операції щодо укладення на їх ім’я договору на навчання. Це положення застосовується і до дітей, вік яких визначено ст. 199 Сімейного кодексу. Таким чином, одним з батьків має право доручити своїй дитині  здійснити право чин у вигляді проведення розрахунку (сплати коштів) за навчання належними йому коштами. При цьому фактичні витрати на  оплату вартості навчання несуть батьки дитини, яка навчається. Отже, незважаючи на те що донька навчається в одному вищому навчальному закладі одночасно за різними формами навчання (державна та за контрактом), мати може скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини за умови додержання всіх вимог ст.166, 176 Податкового кодексу ( у тому числі надання до податкового органу договору про навчання дитини,  укладеного між навчальним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи тощо). При цьому у договорі про навчання має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка безпосередньо навчається (дитини).

Громадянам Київського району м. Харкова

Триває кампанія декларування доходів громадян за 2012 рік. Згідно Податкового кодексу  до 1 березня п.р. Ви маєте можливість письмово звернутись до податкового органу за місцем проживання з проханням роз’яснити порядок заповнення декларації. Довідки за тел.. 700 57-80. 

Сплата податку на нерухоме майно з 01.01.2013 року

Податок на нерухоме майно сплачується з місяця, коли виникло право власності на нього,  тобто за новостворені (нововведені) об’єкти нерухомості фізична особа буде сплачувати податок, починаючи з місяця  якому виникло право власності на такий об’єкт. Якщо право власності протягом календарного року переходить від одного власника до іншого, то попередній власник сплачує податок на нерухоме майно за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування. Новий же власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому виникло право власності.  

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.