Звіт ректора про виконання умов контракту

Ухвала конференції трудового колективу

Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С. Сковороди стосовно щорічного звіту ректора І.Ф. Прокопенка

про виконання умов контракту від 15 грудня 2016 р.

 

     1. Роботу ректора університету з виконання умов контракту визнати задовільною.

     2. На засіданнях Вченої ради університету, факультетів, засіданнях кафедр підбити підсумки роботи у І семестрі 2016/2017 н.р. У планах роботи кафедр, факультетів передбачити заходи до 100-річчя Української революції (1917 – 1921 рр.), 25-річчя Національної академії педагогічних наук України.

Проректори,

декани факультетів,

завідувачі кафедр,

керівники підрозділів,

органів студентського самоврядування                                                січень 2017 року

    3. Продовжити роботу зі збільшення ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами магістрів.

Проректори,

Науково-методичний центр

організації навчального процесу

завідувачі випускових кафедр                                                      березень 2017 року

     4. З метою проведення внутрішнього моніторингу якості освіти продовжити проведення тижнів ректорату на факультетах.

Ректор, проректори,

декани факультетів, завідувачі кафедр                                      упродовж 2017 року

    5. Продовжити роботу з оптимізації кількості науково-педагогічних працівників університету  відповідно до чисельності студентів.

Проректор з навчальної роботи,

проректор з соціально-економічних питань,

завідувачі кафедр                                                                          червень 2017 року

     6. На засіданнях кафедр і вчених рад факультетів обговорити шляхи імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Концепції Нової української школи. У планах роботи факультетів, інститутів, кафедр передбачити конкретні заходи щодо наукового супроводу навчального процесу.

Завідувачі кафедр,

декани,

директори інститутів                                                                 лютий 2017 року

      7. Розробити програму фінансування наукової роботи університету за рахунок виконання держбюджетних, госпрозрахункових тем і грантових програм за напрямами. Організувати укладання договорів щодо створення науково-технічних розробок та інноваційних проектів.

Наукова частина,

завідувачі кафедр                                                                          до 01.05.2017 

      8. Спільно з вітчизняними та закордонними університетами-партнерами розпочати розробку відкритих освітніх програм першого, другого, третього освітніх рівнів.

Перший проректор,

проректор з навчальної роботи,

науково-методичний центр

організації навчального процесу,

завідувачі випускових кафедр                                                      вересень 2017 року

     9. Продовжити роботу з наповнення інституціонального репозитарію університету. Передбачити перевірку усіх публікацій, які мають бути оприлюднені, на академічний плагіат.

Директор наукової бібліотеки університету,

директор інституту інформатизації освіти                            упродовж 2017 року

     10. Посилити роботу зі збільшення кількості публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Sci Verse Scopus, Web of Science. Із фахових видань університету вибрати п’ять збірників з найбільшою кількістю цитувань та розробити план їхнього просування у ці наукометричні бази.

Перший проректор,

директор центру рейтингування та трансферу технологій,

голови редколегій фахових видань                                                           упродовж 2017 року

     11. Підготувати план з модернізації лабораторних фондів, також за рахунок коштів з госпдоговірних тем та грантових проектів.

Перший проректор,

проректор з соціально-економічних питань,

декани, завідувачі кафедр,

зав. лабораторіями                                                                                  до 01.02.2017 

     12. Розробити комплексну програму надання додаткових освітніх послуг на 2017 рік.

Проректор з соціально-економічних питань,

відділ інноваційної діяльності та комерціалізації                                  до 01.02.2017 

     13. Розробити заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11.10.2017  «Про ефективне використання державних коштів».

Проректор з соціально-економічних питань                                          до 10.01.2017 

     14. Продовжити роботу по реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Перший проректор,

проректор з навчальної роботи                                                   упродовж 2017 року

     15. Посилити контроль за виконанням соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області.

Перший проректор,

проректор з навчальної роботи,

директор спортивного клубу                                                                  упродовж 2017 року

     16. Продовжити моніторинг дотримання режиму запобігання корупції і проявів сепаратизму органами громадського контролю.

Керівник уповноваженого підрозділу

з питань запобігання та виявлення корупції,

комітет з академічної доброчесності

Спілки студентів та молоді                                                                    упродовж 2017 року

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.