Всеукраїнська науково-практична конференція

10-11 грудня 2015 року на історичному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція

«Козацький рух на теренах України та патріотичне виховання молоді на його засадах», присвячена 420-річчю від дня народження Б. Хмельницького, та скликання розширеної Ради Генеральної старшини Українського козацтва на виконання Указу Президента України №580/2015 від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».
Всіх учасників конференції привітав голова організаційного комітету, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор, Отаман Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди, Польовий Гетьман Слобідського козацького округу, генерал-отаман УК Прокопенко І.Ф.
Ініціатива проведення конференції належить трьом вищим навчальним закладам Харкова: нашому університету, НТУ «ХПІ», ХНУБА та козацьким організаціям Харківщини: Окремому науково-освітньому центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди, Харківському науково-дослідному інституту козацтва, Академії військово-історичних наук і козацтва.
У конференції взяло участь понад 100 учасників з Умані, Сум, Івано-Франківська, Запоріжжя, Черкас та інших куточків України. Науковці, аспіранти, студенти, семінаристи Харківської духовної семінарії, учні шкіл м. Харкова та Харківської області працювали у секціях: «Запорізьке козацтво як символ свободи й незалежності: від Д. Вишневецького до Б. Хмельницького», «Б. Хмельницький – видатний державотворець», «Козацтво на захисті православної віри», «Слобожанське козацтво: історія та сучасність», «Актуальні питання патріотичного виховання молоді».
У Розширеній Раді Генеральної старшини Українського козацтва, на яку прибув гетьман Українського козацтва Пантелюк М.М. та козацька старшина, взяли участь представники козацьких організацій майже зі всіх куточків України. Червоною ниттю на Раді проходила ідея того, що кожен народ має власну систему виховання, що сформувалася історично, яка дозволяє молоді духовно наслідувати національні традиції, вивчати та зберігати їх, популяризувати і примножувати кращі культурні надбання нації. Нині перед фахівцями та державою у цілому стоїть завдання щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про майбутнє свого народу. Отже, не загине козацька слава!

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.