VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я»

18-19 травня на базі нашого університету була проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я».

Матеріали конференції

Педагогіка здоров’я – це важливий розділ сучасної педагогічної науки, який вивчає спеціально організовану і систематичну діяльність з формування здорової особистості на різних етапах її життя. Основною метою педагогіки здоров’я є забезпечення особистості високим рівнем реального здоров’я, формування здоров’язбережувальної компетентності, необхідної для ведення здорового способу життя, для розуміння цінності здоров’я та передачі знань про культуру здоров’я іншим.

У зв’язку з цим основною метою конференції є висвітлення результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.

Серед учасників науково-практичної конференції – науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, аспіранти, докторанти, вихователі дошкільних навчальних закладів та вчителі загальноосвітніх шкіл, які входять до Національної мережі “Школа сприяння здоров’ю”, методисти та викладачі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Учасниками конференції стали представники з різних міст України: Харкова, Києва, Чернігова, Вінниці, Бердянська, Камʼянського, Запоріжжя, Івано-Франківська, Дніпра, Кривого Рогу, Сум, Тернополя, Прилук. Загальна кількість учасників конференції – 348 осіб. Серед учасників конференції – 12 докторів наук, професорів. Взяли безпосередню участь у роботі конференції – 127 осіб.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні та інших запланованих заходах за тематичними напрямами: здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія; шляхи ноосферного розвитку України та стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді; валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі; методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі; фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я; біоетика і проблеми збереження здоров’я людини; психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя; методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін; досвід діяльності шкіл, що входять до Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю; актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології; медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

 

18 травня пленарне засідання пройшло в ХНПУ імені Г. С. Сковороди. На відкритті конференції з вітальним словом виступили: голова оргкомітету конференції Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди та члени оргкомітету:

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, декан природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений дія науки і техніки України, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Під час пленарних доповідей були заслухані доповіді провідних учених України, у яких розглянуто методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології; актуальні проблеми корекційної педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

19 травня конференція проходила на базі Комунального закладу «Харківський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради.

Цей заклад було засновано у 1896 році священиком Василем Вєтуховим при Пантелеймонівській церкві як благодійне училище для глухонімих дітей. Зараз в інтернаті навчається та виховується 162 учня, працює 59 педагогів.

Упродовж усієї історії Харківської школи велику увагу педагогічний колектив приділяв пошуку найбільш ефективних напрямків соціальної адаптації дітей з вадами слуху у суспільстві чуючих. Досягненню цієї мети сприяє пошук, удосконалення та впровадження інтерактивних методів та інноваційних технологій, які дають можливість підвищити якість навчально–виховного процесу.

Головна мета навчально-виховного комплексу для дітей з вадами слуху – забезпечення всебічного розвитку особистості учня, виховання на основі розкриття та повної реалізації його потенційних можливостей, розумових та фізичних здібностей, талантів на основі оволодіння народними ремеслами; виховання моральних якостей, формування громадянина України на основі відродження народних традицій; формування національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального розвитку, уміння опрацьовувати інформацію.

Специфіка навчально-виховного процесу: подолання наслідків глухоти шляхом розвитку залишкової слухової функції, навчання мови як засобу спілкування, використання різних форм мови (дактильної, усної, писемної та жестово-мімічної) в навчально-виховному процесі, розвиток логічного та образного мислення, розвиток слухового сприймання і формування мовлення; виправлення важких недоліків мови.

Конференція розпочалася зі святкового концерту, підготовленого талановитими вихованцями вихованцями інтернату. Директор закладу Г.І. Кукліна презентувала його навчально-виховну та корекційної-розвиткову діяльність. У другий день роботи конференції відбулися заявлені в програмі секційні засідання. Академік НАПН України В.І. Бондар провів засідання круглого столу з проблем підготовки і перепідготовки фахівців зі спеціальної та інклюзивної освіти. Для учасників конференції працювали майстер-класи, музей сурдопедагогіки та кабінет слухової реабілітації.

Під час підведення підсумків роботи конференції учасники мали можливість поділитися враженнями від роботи конференції, висловити власне бачення спільних дій на розвиток та покращення здоров’я всіх учасників освітнього процесу на благо здорового покоління.

Для учасників конференції була проведена екскурсія до унікального куточку живої природи «Фельдман Екопарк».

За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». У цьому році загальний обсяг збірника склав 804 сторінок (46,73 у.д.а).

З матеріалами конференції можна більш детально ознайомитися на сайті кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти.

Ми плекаємо надію, що проведена конференція буде сприяти впровадженню отриманих наукових знань та досвіду здоров’язбереження, накопиченого за багато років учасниками конференції у навчально-виховний процес закладів дошкільної, загальної та вищої освіти нашої держави.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.