Студентська наукова конференція на економічному факультеті

Студентська наукова конференцiя.

На сьогодні однією з важливих завдань середньої та вищої школи вважається не тільки забезпечення високого рівня освіти учнів і студентів, а й усебічний розвиток їхнього мислення, вмінь самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у стрімкому потоці сучасної наукової інформації. Сучасна система освіти повинна відігравати провідну роль у підготовці нової формації людей, що вирішуватимуть нагальні проблеми світового масштабу розвитку особистості та людства у майбутньому. Одне із завдань освіти полягає у тому, щоб усі мали можливість проявити свої таланти і творчий потенціал.
12 лютого 2013 року на економічному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди проводилася студентська наукова конференція «Гуманітарні аспекти сучасних технологій в освіті та економіці». О 12.30 год. замість розійтися по домівкам, багато студентів охоче приєдналися до учасників конференції – хтось хотів підтримати початківців-першокурсників та школярів старших класів – гостей конференції, а дехто виявив зацікавленість до тем, що були запропоновані вже дещо підготовленими до наукових дебатів, неодноразових учасників - студентів 3-5 курсів, магістрів.
Мета конференції: популяризація наукової діяльності студентів як ефективного засобу самореалізації інтелектуального і творчого потенціалу.
Відкрив конференцію – Іван Федорович Прокопенко, голова організаційного комітету, ректор університету, академік НАПН України та Росії, доктор педагогічних наук, професор.
Побажав успіхів у роботі голова студентського наукового товариства доктор філологічних наук, професор Костянтин Юрійович Голобородько. Напутні слова доповідачам висловила Ганна Миколаївна Гузенко, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії.
У роботі конференції взяв участь 41 учасник у чотирьох секціях, тематичні рубрики яких були присвячені сучасним проблемам економічної теорії, актуальним питанням формування нової моделі економічних відносин – економіки знань, цікавій проблематиці розвитку туристичного бізнесу в Україні та ролі сучасної освітньої системи у суспільному розвитку.
Теми доповідей повною мірою відображали напрями роботи кафедр економічної теорії, фінансів та обліку в рамках затверджених наукових тем.
Конференція пройшла яскраво, динамічно з досить жвавим обговоренням питань із зали. Студенти активно використовували наочність, комп’ютерні інформаційні технології, ілюстрували власні результати досліджень графіками, таблицями, схемами, що сприяло кращому сприйняттю. Використовувалися також короткі відеофільми. Не дивлячись на юний вік, школярі і студенти продемонстрували добру підготовку, активність і творчі здібності.
На конференції у кожній секції працювало компетентне журі та куратори секцій, до складу яких увійшли: проф. каф. Гузенко Г. М., проф. каф. Сідельнікова І. В., доц. Олійник О. В., доц. Капінос Р. В., ст. викл. Гайдученко Ю. О. (секція 1 «Сучасні проблеми економічної теорії»); доц. каф. Гуцан Т. Г., ст. викл. Гура А. О. (секція 2 «Роль освітньої системи у суспільному розвитку: сучасні технології та стратегічні орієнтири»); доц. Осьмірко І. В., доц. Соляр В. В., ст. лаб. Прокопюк О. М. (секція 3 «Економіка знань та перспективи економічного зростання в Україні»); доц. Сідельнікова В. К. (секція 4 «Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні»).
Були підбиті підсумки та визначені переможці. Всі учасники нагороджені дипломами 1, 2, 3 ступенів, сертифікатами, грамотами і подяками в різних номінаціях. Серед кращих доповідачів:
Лантінова Анна Сергіївна, 5 курс (наук. керівник – проф. каф. Гузенко Г. М.);
Тарасенко Анна Сергіївна, 3 курс (наук. керівник – доц. Осьмірко І. В.);
Водолазький Максим Володимирович, 2 курс (наук. керівник – проф. каф. Сідельнікова І. В.);
Алексик Юліанна Іванівна, 1 курс (наук. керівник – проф. каф. Радченко Л. П.);
Цибульник Ганна Вікторівна, 3 курс (наук. керівник – проф. каф. Гузенко Г. М.);
Ріпка Олена Сергіївна, 3 курс (наук. керівник – доц. Рядинська І. А.);
Гарбуз Аліна Іванівна, 3 курс (наук. керівник – доц. Осьмірко І. В.);
Бєловолова Тетяна Володимирівна, 5 курс (наук. керівник – доц. каф. Гуцан Т.Г.);
Щербина Анастасія Вікторівна, 4 курс (наук. керівник – проф. каф. Шиловцева Н. В.);
Васильєва Таїсія Олександрівна, 5 курс (наук. керівник – доц. Сідельнікова В. К.);
Фам Ван Хинг, учень 10-А класу Харківської гімназії № 178 «Освіта» (наук. керівник – доц. Соляр В.В).
Матеріали конференції згодом будуть опубліковані  в університетському збірнику та розміщені на сайті наукової частини ХНПУ імені Г.С. Сковороди - http://nauka.hnpu.edu.ua/.
Побажаємо учасникам успіхів, нових звершень, творчої активності та хочемо виразити надію на зустріч у наступному році!

Соляр В.В., зав. каф. фінансів та обліку,
заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.