Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників.

Завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Деканів:  українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ`яненка; факультету психології та соціології.

Завідувачів кафедр: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської мови; українознавства і лінгводидактики; української  мови; історії  України; філософії; методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; хімії; зоології; загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; теорії і методики фізичного виховання.

Професорів кафедр:  української і зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; української мови; психології; загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; філософсько-психологічної антропології.

Доцентів кафедр: теорії і технології дошкільної освіти та мистецьких дисциплін; філософсько-психологічної антропології; економічної теорії; історії України; географії та методики викладання географії; хореографії; романської філології; англійської мови; англійської фонетики і граматики; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; здоров`я людини, реабілітології і спеціальної психології; української і зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики; української мови; психології; політології, соціології і культурології; теорії і практики англійської мови;  гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; одноборств, фехтування і силових видів спорту; математики; загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; інформатики; історії педагогіки і порівняльної педагогіки; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; кримінально-правових дисциплін; державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу; наукових основ управління.

Старших викладачів кафедр: фізичного виховання; хореографії; німецької філології; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; спеціальної педагогіки; одноборств, фехтування і силових видів спорту; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського.

Викладачів кафедр: дизайну; романської філології; англійської мови; англійської фонетики і граматики; УДПМ і графіки; інформатики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографією, копію паспорта,  копію ідентифікаційного коду, копію диплома про вищу освіту, копію диплома про науковий ступінь, копію атестата про присвоєння вченого звання, список друкованих праць.

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 29, кімн. 115 (начальник відділу кадрів).

Тел. для довідок: (057)714-93-61

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.