Конференції ХНПУ імені Г.С.Сковороди 2014 рік

План проведення всеукраїнських  та міжнародних конференцій

у  2014 н. р.

 

Кафедра

Назва заходу

Навчальний заклад (установа), факультет, відповідальний за проведення, адреса, телефон

Місце та термін проведення

Кіль-

кість учас-ників

Міністерства відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Джерела фінансування (орг..внесок, спонсорська допомога)

Ресурси університету (гуртожиток, їдальня, аудиторії) тощо

лютий

1

Кафедра російської та світової літератури

Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

м. Харків, вул. Блюхера, 2

(0572) 68-48-03

Відповід. Андрущенко О.А.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, корпус «А», зал засідань,

25 лютого, 2014 р.

150

МОН  України,

Г.П.Зайцева

Фонд Л.Я.Лівшиця

їдальня,

зал засідань, аудиторії

березень

2

Кафедра наукових основ управління та психології

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ресурсне забезпечення якості освіти»

ІПО ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

вул. Блюхера, 2, 680292

професор

Черновол-Ткаченко Р.І.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

19 березня 2014р.,

м. Харків

120

Навчальні заклади, управління освіти міста та області, Бондаренко С.І. – заступник директора департаменту вищої освіти.

Власні кошти

ауд. 216-А

3

Кафедра здоров'я людини та корекційної освіти

Всеукраїнська, заочна інтернет  науково-практична конференція «Педагогіка здоров`я», присвячена 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г.С.Сковороди

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Відповідальний проф. Бойчук Ю.Д.

Блюхера 2.,тел.. 68-42-34

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,  Блюхера 2.,

7 квітня 2014 р.

200

-

Орг. внесок

заочна форма

квітень

4

Кафедра української мови

 Міжнародна конференція «Сучасні напрями в дослідженні мовних одиниць»

 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

кафедра української мови,

вул. Блюхера 2, 68-02-36

 

проф. Степанченко І.І., проф.

Олексенко О.А.

 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,  

8-9 квітня

 2014 р.

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

МОН України,

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

 кафедра російської мови,

вул. Блюхера , 2, 68-48-03

 Орг. внесок

гуртожиток, їдальня, аудиторії

травень

5

Кафедра теорії і методики професійної освіти

Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

61002, м. Харків,

вул. Блюхера, 2

 

+38(057)700-35-06

 

molodye.uchyonye@mail.ru

проф..Гавриш І.В.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

22-23.05.

2014р

100

Український центр оцінювання якості освіти,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського,

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта),

Мозирський державний педагогічний університет ім. П.Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь)

Орг. внесок

аудиторії, оргтехніка

вересень

6

Кафедра філософії

Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації»

«І. Кант та Г.Сковорода: уявний діалог у сучасних соціокультурних контекстах».

ХНПУ ім. .Г. С. Сковороди, кафедра філософії,

проф. Култаєва М.Д.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

26-27 вересня 2014 р.

80

Інститут філософії НАН України

Орг. внесок

гуртожиток, їдальня, аудиторії

                     

 

 

 

 

                                                             Ректор                                                                                                                                                                             І.Ф. Прокопенко

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.