Конференція трудового колективу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

21 грудня 2017 року відбулася Конференція трудового колективу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. На порядок денний було винесено «Звіт ректора університету доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Івана Федоровича Прокопенка про виконання умов контракту».

У звіті ректор зупинився на питаннях, що заслуговували, на його думку, особливої уваги і детальнішого роз’яснення з огляду на важливість імплементації в університеті Закону України  «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, інших важливих нормативних документів.

Це були питання якості освіти, організації навчального процесу, національно-патріотичного виховання, академічної мобільності студентів і викладачів, залучення до навчання в університеті іноземних громадян, академічної доброчесності і протидії академічній корупції. Ректор також проаналізував деякі аспекти господарської діяльності. 

В обговоренні Звіту ректора виступили голова первинної профспілкової організації працівників університету кандидат історичних наук, професор Микола Павлович Маслов, голова первинної профспілкової організації студентів кандидат педагогічних наук Світлана Анатоліївна Білецька, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини імені доктора медичних наук, професора Я.Р. Синельникова доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України Ігор Анатолійович Іонов, завідувач кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі доктор педагогічних наук Лідія Петрівна Ткаченко, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і трудового права Роман Іванович Шабанов, в/о директора наукової бібліотеки університету  Олена Геннадіївна Коробкіна.

Звіт про роботу ректора заслухано і позитивно схвалено 350 делегатами конференції трудового колективу.

За результатами обговорення звіту ректора прийнято ухвалу:

  • У планах роботи кафедр, факультетів на ІІ семестр 2017/2018 н.р. передбачити заходи до 100-річчя Національної академії наук України, до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського.
  • Продовжити роботу з акредитації напрямів підготовки бакалаврів та освітніх програм магістрів.
  • Продовжити роботу по оновленню навчальних планів та освітніх програм у форматі імплементації Закону України «Про освіту» та Концепції Нової української школи.
  • Розробити план святкування 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди. Передбачити підготовку ювілейних, наукових, науково-методичних видань, проведення наукових конференцій і тематичних заходів до цієї події.
  • Для підготовки публікацій у наукометричній базі даних Web of science зобов’язати кафедри, де працює докторантура і аспірантура, створити групи за проблематикою кафедри для здійснення публікацій. З числа наукових фахових видань університету, які мають найбільший індекс у наукометричній базі Index Copernicus, обрати 5 журналів, які готувати до просування у наукометричній базі даних Web of science.
  • Рекомендувати Раді молодих вчених і Студентському науковому товариству на своїх засіданнях проаналізувати науково-дослідну роботу студентів і молодих вчених. Створити ініціативну групу з підготовки молодіжних проектів, які фінансуватимуться за кошти державного бюджету. Визначити кандидатури для участі у олімпіадах, конкурсах на отримання стипендій МОН, Облдержадміністрацій у 2018 р. тощо.
  • Розробити «дорожню карту» громадянського національно-патріотичного та фізичного виховання студентів університету з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації студентської молоді формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України».
  • Ініціювати створення Музею Олімпійської слави університету.
  • Розробити додаткові заходи щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні.
  • На засіданнях кафедр і Вчених рад факультетів заслуховувати питання про підвищення трудової дисципліни, збереження майна, закріпленого за матеріально відповідальними особами, та дотримання режиму економії енергоресурсів.

На конференції трудового колективу також внесені зміни у склад Виконавчої ради.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.