І міжвузівська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі» (Пост-реліз)

7 – 8 жовтня 2011 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулася І Міжвузівська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», що присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових шляхів та підходів до їх вирішення.
Конференція проводилась кафедрою психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.
Оргкомітет конференції:

 • І. Ф. Прокопенко – д-р пед. наук, проф., академік НАПН України, ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Голова оргкомітету конференції);
 • О. М. Микитюк – д-р пед. наук., проф., проректор з наукової роботи ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • Т. Б. Хомуленко – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • М. А. Кузнєцов – д-р психол. наук, доц., проф. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • Т. О. Дмитренко – д-р пед. наук., проф., проф. кафедри соціальної педагогіки ХДАК;
 • В. М. Нагаєв – д-р пед. наук., проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;
 • О. Г. Волкова – канд. психол. наук, проф., декан факультету соціології та психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • І. І. Дорожко – канд. психол. наук, доц., зав. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • С. О. Микитюк – канд. психол. наук, доц., доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • Ю. Б. Мельник – канд. пед. наук, доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Секретар оргкомітету конференції).

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь більш ніж від 80 осіб (психологів, педагогів, філологів, фахівців в галузі медицини, юриспруденції, інформаційних технологій тощо) з двох десятків міст України, тридцяти навчальних закладів, які подали статті для публікації в збірнику наукових праць. Серед них представники таких ВНЗ України та зарубіжжя:

 • Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Харківського національного університету радіоелектроніки;
 • Харківського національного економічного університету;
 • Харківського національного медичного університету;
 • Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
 • Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;
 • Комунального закладу “Харківська академія неперервної освіти”;
 • Харківській державній академії культури;
 • Харківського базового медичного коледжу № 1;
 • Харківського медичного коледжу № 2;
 • Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка;
 • Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов;
 • Донецького національного університету;
 • Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Інститут соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • Красноградського коледжу КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
 • Лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
 • Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Макіївського економіко-гуманітарного інституту;
 • Слов’янського державного педагогічного університету;
 • Української інженерно-педагогічної академії;
 • Херсонського державного університету;
 • Національного Нігерійського університету Нсокка та ін.

 У рамках конференції проведено:

 • Пленарне засідання. Відкрила конференцію та привітала її учасників завідувач кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди – доцент І. І. Дорожко. Організаційні питання роботи конференції висвітлені секретарем оргкомітету, доцентом кафедри психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Ю. Б. Мельником. На засіданні заслухані доповіді: «Психологія здоров’я» (професор Т. Б. Хомуленко), «Психологічна служба в галузі освіти: проблеми, стан та перспективи розвитку» (професор О. Г. Волкова), «Досвід використання структурного моделювання в психологічних дослідженнях» (доцент В. О. Олефір), «Теоретичні основи реалізації ресурсного підходу в навчально-пізнавальній діяльності студентів» (доцент С. О. Микитюк).

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

 • психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
 • соціально-психологічні проблеми організації та управління;
 • сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
 • технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров’я молоді як напрям освітньої діяльності;
 • сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
 • психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
 • сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Майстер-клас на тему: «Ігровий тренінг пізнавальних процесів як засіб інтелектуального розвитку школярів» проведено кандидатом психологічних наук, професором кафедри загальної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна – Є. В. Заїкою.

 • Круглий стіл, де ґрунтовно обговорено проблемні питання за темою конференції.
 • Ярмарок навчально-методичної літератури.

До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : програма I Міжвузівської наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди / Відп. за вип. Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2011. – 16 с.
2. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. матеріалів I Міжвузівської наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2011. – 294 с.
Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Робоча мова конференції: українська, російська. Кращі доповіді відзначені дипломами оргкомітету конференції.
Після закінчення роботи конференції учасникам запропонована екскурсія Харковом.
Пост-реліз підготував: кандидат педагогічних наук, практичний психолог-методист, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Голова Правління ХОГОКЗ, секретар оргкомітету конференції Юрій Мельник.
Контактний тел.: 0572-68-10-76.
E-mail: psychol.teacher.conference@ukr.net

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у ІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», яка відбудеться в жовтні 2012 р., м. Харків.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.