02.02.2016 року о 14.00 на Артема, 29 відбудеться засідання ради молодих учених і студентів - запрошуються аспіранти та докторанти університету!

Проект концепції діяльності Ради молодих науковців Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Головні цілі діяльності:

- підвищення якісного рівня наукових досліджень в середовищі молодих науковців (тобто – студентів, аспірантів і тих PhD, які не досягли 35 років);

- розширення уявлень молодих науковців про засади і механізми організації наукового життя за кордоном (і насамперед – в США, Канаді, Японії, КНР, країнах ЄС);

- створення умов для розвитку міжнародних зв’язківмолодих вчених, а саме - їх активної участі в програмах академічного обміну, реалізації міжнародних дослідницьких і освітніх проектів;

- створення умов для кооперації молодих науковців різних спеціальностей, що дозволить у майбутньому реалізовувати мультидисциплінарні проекти;

- сприяння розвиткові ініціативності і креативності в середовищі молодих науковців, здатності пропонувати нові ідеї і знаходити шляхи їх реалізації;

- організаційна допомога у проведенні студентських наукових конференцій, турнірів, конкурсів наукових робіт;

- підготовка нового покоління науково-педагогічних кадрів.

Головні зусилля будуть спрямовані на:

1. Забезпечення ефективного функціонуванняРади молодих науковців шляхом:

а) проведення щонайменше один раз на місяць засідань Ради молодих науковців (в т. ч. – за участі координаторів з наукової роботи на факультетах);

б) проведення виїзних засідань на факультетах за участі студентського наукового активу, аспірантів, молодих викладачів в цілях кращого вивчення потенціалу молодих науковців іїх спроможності брати участь у реалізації конкретних дослідницьких завдань;

в) ініціювання створення на факультетах наукових семінарів (або клубів), в яких могли б брати участь не лише студенти, але також - аспіранти, молоді і досвідчені викладачі. Передбачається, що такі наукові заходи зможуть стати спільною площадкою для презентації власних наукових здобутківрізними категоріями учасників науково-дослідницького процесу (тобто – студентами, аспірантами, викладачами),перетворяться на дієве місце обміну науковою інформацією (на емпіричному, теоретичному і методологічному рівнях), сприятимуть кращому ознайомленню студентів із засадами академічної культури і організації наукового життя, створять підґрунтя для активнішого залучення молодих науковців до участі у тих дослідницьких проектах, які реалізовуватимуться на їх факультетах;

г) створення дослідницьких груп за участіпредставників різних факультетів в цілях розробки і реалізації мультидисциплінарних наукових проектів.

2. Створення оперативного інформаційного забезпечення діяльності Ради молодих науковців, а саме:

а) розміщення відповідної інформації на сайті http://nauka.hnpu.edu.ua

б) створення відповідної сторінки в мережі Facebook.

Передбачається, що ці інформаційні ресурси будуть багатовимірними з точки зору контенту, тобто подаватимуть оперативні відомості про:

а) діяльність Ради молодих науковців;

б) наукові досягнення студентів, аспірантів і молодих PhD – представників ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

в) студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових робіт, олімпіади, турніри, круглі столи, презентації книг, які проводитимуться в ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

г) міжнародні наукові гранти і освітні програми, в яких можуть взяти участь молоді науковці ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

д)враження науковців від досвіду участі у реалізації міжнародних наукових грантів і освітніх програм.

3. Інтернаціоналізація наукових досліджень і розширення міжнародних контактів.У цьому зв’язку першочергову увагу планується звернути на:

а) активніше залучення(через інформаційну підтримку) молодих науковців до участі у міжнародних наукових конференціях і програмах академічного обміну;

б) проведення системи тренінгів з підготовки грантових проектів;

в) проведення низки зустрічей з представниками міжнародних організацій і представництв країн ЄС, під час яких молоді науковці зможуть отримати докладнішу інформацію про грантові програми і програми академічного обміну;

г) вивчення кола дослідницьких інтересів молодих науковців ХНПУ імені Г.С.Сковородита їх потенційної спроможності брати участь у реалізації міжнародних грантових проектів і програм академічного обміну. Окреслення на основі цього груп молодих науковців (в т. ч. - міждисциплінарних), які можуть брати участь у розробці і реалізації міжнародних грантових проектів і програм академічного обміну;

д) створення на кожному факультеті креативної групи з числа молодих науковців, які розроблятимуть науково-дослідницькі проекти і подаватимуть їх на розгляд грантодавців.

Очікувані підсумки діяльності:

1. Підвищення якісного рівня дослідницької діяльності молодих науковців.

2. Поглиблення їх інтеграції до світового академічного простору, здатності ініціювати і реалізовувати міжнародні наукові проекти.

3. Підвищення престижу навчання у ХНПУ імені Г.С.Сковороди в очах потенційних абітурієнтів.

4. Активніше залучення молодих науковців до дослідницьких проектів (в т. ч. - міждисциплінарних), які будуть реалізовуватися на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

5. Підготовка кваліфікованого резерву науково-педагогічних кадрів.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.