Факультет славістики

 
 
Факультет російської мови та світової літератури – один з найстаріших – майже ровесник університету. Факультет здійснює підготовку за напрямами "Філологія. Мова та література (російська, англійська)" та "Філологія. Мова та література (англійська, російська)". Сьогодні на факультеті навчаються 250 студентів з України, Росії, Туркменістану, Ірану, Туреччини, Китаю, Гвінеї, які отримують класичну філологічну освіту, що дає їм можливість стати справжніми фахівцями російської, англійської мови та світової літератури. Фахову підготовку зі спеціальностей здійснюють досвідчені викладачі. Це – 7 професорів, 18 доцентів, кандидатів наук. На факультеті працюють відомі далеко за межами України вчені-філологи – професори М.Ф. Гетьманець, Л.Г. Фрізман, Г.Ф. Калашникова, І.І. Степанченко, А.Т. Гулак, О.А. Андрущенко, О.С. Силаєв.
Вивчення іноземних мов здійснюється з використанням прогресивних методик та технічних засобів навчання. При кафедрах російської мови, російської та світової літератури працюють аспірантура та докторантура. Майже кожний викладач факультету – його випускник, який пройшов шлях від шкільного вчителя до фахівця вищої школи – кандидата або доктора філологічних наук.
На факультеті створено всі умови для всебічного розвитку майбутнього вчителя, який має можливість займатись науковою роботою, розвинути творчі здібності в різноманітних художніх колективах. Факультет пишається своїми випускниками, які стали не тільки визнаними майстрами справи, але й відомими поетами, письменниками, журналістами, перекладачами, кореспондентами.
За довгі роки існування факультету незмінним залишається високий професіоналізм його викладачів та співробітників, їх самовіддана праця, спрямована на підготовку фахівців.
Ласкаво просимо на наш факультет!
 
 
Підготовку з спеціальних дисциплін забезпечують кафедри російської мови, загального мовознавства, російської та світової літератури, англійської філології, англійської фонетики та граматики, практики англійського усного та писемного мовлення. Фахову підготовку зі спеціальності здійснюють досвідчені викладачі. Це – 7 професорів, 17 доцентів, кандидатів наук.
Сфера діяльності випускників. Випускники факультету підготовлені до роботи викладачами російської мови та зарубіжної літератури, англійської мови (у відповідності з отриманою спеціальністю) у загальноосвітніх навчальних закладах, технікумах, коледжах, вузах, а також філологами, перекладачами. Є можливість продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі російської мови та кафедрі російської та світової літератури.
Матеріальна база. Працює комп’ютерний клас, лінгафонний кабінет, є бібліотека літератури по спеціальності.
Позааудиторна діяльність студентів. На факультеті створено літературну студію «Ліра», колективи художньої самодіяльності.
 
 
 
 
 
 

 61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 409,
тел. (0572) 68-48-03,

e-mail: faculty-slavonic@hnpu.edu.ua

    

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.