Кафедра фізики

Кафедра фізики одна з найстаріших кафедр Харківського національного педагогічного університету, її створено в час відкриття фізико-математичного ф-ту – 1939 р. На ній починали свою наукову діяльність такі визначні вчені як Слуцький А.А., Галкін О.О. (академіки АН УРСР), Шестопалов В.П. (член-кор. АН УРСР), Неклюдов І.М. (заслужений діяч науки і техніки України, академік НАНУ), Нечволод М.К. (академік НАНУ).

Викладачі і співробітники працюють в напрямку нових технологій в навчанні, пов’язаних з комп’ютерною підтримкою фізичного експерименту.

Взагалі, кафедра фізики підтримує і помножує наукові традиції закладені її основоположниками: має зв’язки з провідними науковими установами, де працювали її випускники – ННЦ „ХФТІ”, ІРЕ АНУ, ННЦ „ФТІНТ”.

Кафедра фізики забезпечує викладання наступних дисциплін: загальної фізики (фізико-математичний і природничий ф-ти), теоретичної фізики, методики викладання фізики, електротехніки, радіотехніки, астрономії, фізики напівпровідників і ряду спецкурсів з розділу вибрані питання фізики.


Вул. Валентинівська, 2, к. 306-Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
E-mail:
Лапта Сергій Іванович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.