Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література та переклад»

На факультеті іноземної філології оголошується набір здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література та переклад» зі спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.