Кафедра інформаційних технологій


З права на ліво: Олійник Т.О., Толяренко Н.І., Прокопенко А.І., Москаленко В.В., Лебедєва В.В., Доценко С.О.

 Кафедра була заснована у 2004 році на базі кафедри Інформатики. Основний напрямок в роботі кафедри - методологічні та методичні питання використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Завдання кафедри:

 •    Формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів та педагогічних працівників.
 •    Дослідження можливостей та проблем ефективного використання ІКТ в освітньому процесі.
 •     Дослідження можливостей та проблем інформатизації управління діяльністю закладів освіти.
 •     Розробка та впровадження курсів з інформаційних технологій.
 •    Автоматизація навчального процесу в університеті.

На кафедрі працюють висококваліфіковані досвідчені фахівці 7 викладачів і 25 інженерів та лаборантів. Вчені звання та ступені мають шість викладачів, серед них один професор, три доцента, один кандидат фізико-математичних наук, три – педагогічних наук та один доктор педагогічних наук:

 1. Прокопенко Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор.
 2. Олійник Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 3. Москаленко Володимир Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 4. Толяренко Наталія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 5. Лебедєва Вікторія Вікторівна, викладач; кандидат педагогічних наук.
 6. Булай Наталія Григорівна, викладач.
 7. Штонда Оксана Григорівна, викладач.

Кафедра має висококваліфікований інженерно-лаборантський склад. Це випускники Харківських університетів. Колектив кафедри порівняно молодий: його середній вік становить 41 рік.
Кафедра працює над актуальними проблемами навчального процесу, удосконалює систему підготовки вчителів до використання інформаційних технологій в освіті та науці, що відображено у назвах наукових публікацій кафедри, зокрема:

 • Актуальні питання інтеграції інформаційних та комунікаційних технологій у навчання. – Прокопенко А.І., Олійник Т.О.
 • Відкриті освітні ресурси в модернізації освітнього процесу педагогічного університету. – Прокопенко А.І., Олійник Т.О., Москаленко В.В.
 • Електронні ресурси та їх використання в науково-дослідній роботі. – Прокопенко А.І., Олійник Т.О.
 • Використання відкритих ресурсів в наукових дослідженнях. - Прокопенко А.І., Олійник Т.О.
 • Реализация технологи Е-портфолио в учебном процессе университета. -  Олійник Т.О.
 • Аналіз суті поняття «професійний статус майбутнього вчителя». – Лебедєва В.В.
 • Реалізація орієнтаційно-мотиваційного етапу технології формування професійного статусу  майбутнього вчителя. -  Лебедєва В.В.
 • Особливості та специфіка організації навчальної діяльності студентів-математиків при формуванні наступності. -  Штонда О.Г.

  Олійник Тетяна Олексіївна (1958 р.н.) з 02.02.2015 р. в.о. завідувача кафедри,  кандидат педагогічних наук, доцент. У 1991 закінчила аспірантуру та докторантуру (2002р.) ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Працювала шкільним вчителем математики та інформатики, а з 1985 року працює в ХНПУ спочатку на кафедрі інформатики, а з 2005 року – на кафедрі інформаційних технологій: здійснювала розробку педагогічних програмних комплексів, підготовку студентів, а також перепідготовку педагогічних працівників до використання інформаційних технологій в навчальному процесі. Працює над докторською дисертацією з формування критичного мислення майбутніх вчителів в умовах інформатизації освіти. Основний напрямок наукових досліджень – удосконалення професійної освіти вчителів.
Викладацька діяльність пов’язана з курсами «Інформаційні технології в освіті», «Сучасні інформаційні технології», «Методика викладання інформатики», «Шкільний курс інформатики», «Основи інформатики», «Педагогічна інформатика», «Мови програмування», спецкурсами з застосування пакетів підтримки математичної діяльності та дистанційної освіти, керівництво курсовими і дипломними дослідженнями тощо. Підготувала трьох кандидатів педагогічних наук та чотирьох учасників міських наукових конкурсів молоді.
Співавтор дев’яти посібників, науково-методичних розробок, тренінгів з проблем удосконалення професійної освіти вчителів, учасник міжнародних освітніх проектів, зокрема, координатор проекту з формування критичного мислення особистості, член журі олімпіад з інформатики та оргкомітетів науково-практичних міжнародних конференцій. Була укладачем, рецензентом посібників та дисертацій, редагувала наукові збірки та матеріали конференції. Виступала з доповідями на науково-методичних конференціях та методологічних семінарах (понад 70), опублікувала понад 140 наукових робіт.

 Прокопенко Андрій Іванович(1972 р.н.)  -  очолював кафедру з момента ії створення, з 2015 р. працює на посаді професора кафедри. Основний напрямок наукових досліджень – управління в системі освіти. Опублікував близько 60 наукових робіт, зокрема: «Кількісні методи оцінки підручників англійської мови», «Економіко-екологічне моделювання» (у співавторстві), «Комп’ютерознавство: українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник» (у співавторстві), «Оцінка лексичної складності текстів підручників англійської мови». Має три деклараційні патенти на винаходи: «Спосіб засвоєння інформації», «Спосіб оцінки дидактичної якості джерела інформації», «Спосіб засвоєння мовної інформації».
 

  Москаленко Володимир Валентинович (1968 р.н.) – доцент (2006р.), кандидат фізико-математичних  наук (2006р.).  Закінчив Харківський державний університет (1992). Працює на кафедрі з 2005 року. Читає курси:  «Економічна інформатика», «Моделювання економічної динаміки», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», на економічному, юридичному факультетах та факультеті фізичної культури. З 1998 працює в школі вчителем інформатики. Відповідальний за обчислювальну практику студентів економічного факультету, є керівником курсових робіт. Автор посібника, а також більше 20 робіт з практичного застосування інформаційних технологій.

  Толяренко Наталія Ігорівна (1976 р.н.) – доцент (2008р.), кандидат педагогічних наук (2008р.). Закінчила Харківський державний педагогічний університет (1997р.). З 1998 р. по 2007р. працювала в школі вчителем інформатики. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає курси «Інформатика та комп’ютерна техніка», "Сучасні інформаційні технології", «Комп’ютерні інформаційні технології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки» на економічному, юридичному та історичному факультетах, а також на факультеті фізичного виховання. Автор понад 10 наукових робіт з питань інтелектуального розвитку молодших школярів.

   Лебедєва Вікторія Вікторівна (1981 р.н.) – викладач кафедри з 2009р., кандидат педагогічних наук (2011р.). Закінчила Українську педагогічну академію (2003р.) та здобула професію інженера-педагога за спеціальністю «Професійне навчання. Електроенергетика». З 1 жовтня 2009 року викладач кафедри загальної педагогіки. З 1 вересня 2010 року викладач кафедри інформаційних технологій. Викладає курс «Технічні засоби навчання та нові інформаційні технології». У березні 2011 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування професійного статуту майбутнього вчителя в процесі навчально-пізнавальної діяльності». Приймала участь в науково-методичних конференціях та семінарах, опублікувала понад 9 наукових робіт.

 Булай Наталія Григорівна (1963 р.н.) – викладач кафедри з 2011р.  Закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Математика». У 2011 році закінчила аспірантуру при кафедрі теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Приймала участь в міжнародних конференціях.

Штонда Оксана Григорівна (1989 р.н.) – викладач кафедри з 2014р.   У 2011 році закінчила магістратуру фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика». З 2013 року є здобувачем кафедри «Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи» та працює над дисертаційним дослідженням з проблеми забезпечення наступності у навчанні природничо-математичних дисциплін студентів педагогічних університетів. З 1 жовтня 2014 року викладач кафедри інформаційних технологій. Викладає курс «Сучасні інформаційні технології» на факультетах: української мови та світової літератури імені Г.Ф.Квітки-Основ`яненка, факультет мистецтв та факультет дошкільної освіти. Приймала участь в науково-методичних конференціях з сучасних проблем освіти, має 9 публікацій з проблеми дослідження.

За час свого існування кафедра перетворилася на важливий осередок інформатизації навчального процесу як в університеті, так і в усій системі середньої загальної та вищої педагогічної освіти України. Викладачі кафедри досліджують актуальні проблеми навчального процесу, удосконалюють систему підготовки вчителів до використання інформаційних технологій в навчальному процесі. За роки свого існування кафедра підготувала понад 5000 вчителів економіки, історії, інформатики та інших предметів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 304,
тел.(0572)68-43-30
61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 217,
тел.(057)700-35-22

Олійник Тетяна Олексіївна
кандидат педагогічних наук,  професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.